URZĄD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie

ul. Kościuszki 18/20, 87 - 600 Lipno
tel./fax centrala (54) 287 32 24e - mail:
psse.lipno@pis.gov.pl
      
www.psselipno.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lipnie
ul. Kościuszki 18/20, 87 - 600 Lipno
tel./fax centrala (54) 287 32 24e - mail:
psse.lipno@pis.gov.pl
      
www.psselipno.pl

Telefon alarmowy 600 327 084

POLITYKA PRYWATNOŚCI w Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie

http://www.psselipno.pl/politykaprywatnosci.pdf

 

Komórka organizacyjna/ stanowisko pracy

Telefon bezpośredni

Telefon wewnętrzny poprzez centralę

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

 

 

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

39

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

 

36

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

37

Sekcja Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi

 

40

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

(54) 288 46 02

38

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

 

35

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

 

 

Stanowisko ds. Pracowniczych

 

41

Stanowisko ds. P/POŻ

 

36

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

 

36

Stanowisko ds. Informacji Niejawnych

 

42 

Stanowisko ds. Administracyjnych

 

41

Samodzielne stanowiska pracy

 

 

Samodzielne stanowisko pracy

ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

34 

Samodzielne stanowisko pracy Głównego Księgowego

 

41 

Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

 

33 

wytworzył: Małgorzata Słupecka

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 30.05.2018.