SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Postępowanie w procesie załatwiania spraw odbywa się zgodnie

z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (art.35 § 1 i 3 oraz art. 36 § 1 i 2).

 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Lipnie

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu:

wtorek w godzinach: 900 - 1200

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(j. t. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

(Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)

wytworzył:

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 05.12.2018r.