PROMOCJA ZDROWIA

 

Do samodzielnego stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń, a w szczególności:

1)     wytyczanie kierunków oraz koordynowanie realizowanych w całym województwie działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;

2)     opracowywanie, realizowanie i monitorowanie programów prozdrowotnych;

3)     pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia poprzez organizowanie akcji masowych, festynów i imprez prozdrowotnych;

4)     opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji o tematyce prozdrowotnej;

5)     współpraca z administracją rządową, samorządową, organizacjami i stowarzyszeniami oraz środkami masowego przekazu w zakresie działań na rzecz zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego;

6)     gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym instytucjom i osobom prywatnym pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjnych o tematyce prozdrowotnej oraz prowadzenie poradnictwa w tym zakresie.

 

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczą następujących zagadnień:

Ø       zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych w tym HIV/AIDS,  grypy;

Ø       popularyzacji szczepień ochronnych;

Ø       profilaktyki i rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami (tytoń);

Ø       popularyzowaniu zasad higieny i zdrowego stylu życia;

Ø       profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia;

Ø       higieny osobistej i higieny otoczenia;

Ø       zapobieganiu zatruciom pokarmowym.

 

Przedsięwzięcia prozdrowotne adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców, a w szczególności do:

Ø       rodziców i opiekunów dzieci;

Ø       dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;

Ø       młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

Ø       nauczycieli i wychowawców;

Ø       pacjentów zakładów opieki zdrowotnej;

Ø       konsumentów produktów spożywczych.

 

http://www.psselipno.pl/ozdrowotna.htm

 

wytworzył: Katarzyna Marczewska, Wojciech Drozdowski

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 04.01.2016.