PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie

działa na podstawie niżej wymienionych w aktów prawnych

 

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(j. t. Dz. U. z 2019r., poz. 59)


Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)


Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

wytworzył:

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 06.02.2019r.