OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

     Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2019r., poz. 59) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu lipnowskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie.

 

         Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie jest organem pierwszej instancji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu jego zadań i kompetencji.

 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie może upoważnić niektórych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipnie do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (art. 35 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy).

wytworzył:

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 06.02.2019r.