MAJĄTEK

Na dzień 30 sierpnia 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie posiada w trwałym zarządzie lokal niemieszkalny nr 2 o powierzchni 263,86 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą nr WL1L/00040902/1 położony na pierwszej kondygnacji budynku niemieszkalnego oznaczonego nr 18/20 w Lipnie, przy ul. Kościuszki wraz z związanym z tym lokalem udziałem w 26386/53767 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 1778/1 o powierzchni 0,1805 ha jednostka ewidencyjna 040801-1, obręb 0008-Lipno przy ul. Kościuszki nr 18/20 objętą księgą wieczystą nr WL1L/00004697/6 oraz część tego budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Pomieszczenia użytkowe wyposażone są w niezbędne instalacje i urządzenia, umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie oraz wykorzystywane są na biura służące do realizacji zadań statutowych PIS.

 

 

 

 

 

wytworzył: Jakub Cichocki

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 06.02.2019r.