BUDŻET

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lipnie na 2019r. wynosi:1.491.000,00 złotych.

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

bilans 2018.pdf

informacja dodatkowa 2018.pdf

rachunek zysków i strat 2018.pdf

zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018.pdf

wytworzył: Wioletta Paśniewska

wprowadził: Aneta Lewandowska

ostatnia zmiana: 22.05.2019r.